کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
زبان: فارسی
نویسنده: ابوعلی سینا
سرعنوان موضوعی: معراج
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎1‎/‎5‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎6
المطبوع من الكتاب:
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، -۸۲۳ ۶ش.
شرح پدیدآور: از شمس الدین ابراهیم ابرقوهی؛ مقدمه و تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی
مصحح: نجیب مایل هروی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه:ص.۲۰۵ـ۲۰۹.
نمایه.
اهدا کننده: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ دوم، مشهد، مهر ۱۳۶۶ش.
شرح پدیدآور: از شمس الدین ابراهیم ابرقوهی؛ مقدمه و تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی
با مقدمه: نجیب مایل هروی
با تعلیق: نجیب مایل هروی
مصحح: نجیب مایل هروی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه:ص.۲۰۵ـ۲۰۹.
نمایه.
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: از شمس الدین ابراهیم ابرقوهی؛ مقدمه و تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز