کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
زبان: عربی
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ، اسلام > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎الف‎2‎3‎ ‎م‎8
المطبوع من الكتاب:
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1992م.، 18 جلد
شرح پدیدآور: ابی الفرج عبدالرحمن بن محمد ابن علی الجوزی
محقق: محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا
اشراف: نعیم زرزور
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه:ج۱.ص.۶۹ـ۱۱۴.
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۷ق.، 10 جلد
شرح پدیدآور: ابی الفرج عبدالرحمن بن محمد ابن علی الجوزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: "فهرس الاسماء من الرجال و النساء المذکورین"در انتهای هر جلد وجود دارد.
کتابنامه به صورت زیر نویس.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
مخطوطة کتابخانه ایاصوفیا، برقم ۳۰۹۵.
زبان: عربی
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ، اسلام > سرگذشتنامه
شماره نسخه عکسی: م/۷۶