کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   سوانح الافکار رشیدی
سوانح الافکار رشیدی
عنوان برابر: مکاتبات رشیدی
زبان: فارسی
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: نثر فارسی > قرن 7ق.، نامه های فارسی > قرن7ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎1‎8‎5‎ ‎/‎س‎9
سوانح الافکار رشیدی
سوانح الافکار رشیدی
دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، تهران، ۱۳۵۸ش.
شرح پدیدآور: رشیدالدین فضل الله همدانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: دانشگاه تهران . انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ؛ش . ٢٨ مجموعه آثار رشیدالدین فضل الله همدانی ؛ ۵
توضیح: این کتاب تحت عنوان مکاتبات رشیدی نیز منتشر شده است.