کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار
شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: جنید شیرازی
سرعنوان موضوعی: زیارتگاههای اسلامی > ایران > شیراز، شیراز > آرامگاهها، شیراز > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎R‎ ‎2‎0‎9‎7‎ ‎/‎ی‎7‎ ‎ج‎9‎
شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار
شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار
چاپخانه مجلس، تهران، ۱۳۲۸ش.
شرح پدیدآور: معین الدین ابو القاسم جنید شیرازی؛بتصحیح‌ و تحشیه‌ محمد قزوینی‌، عباس‌ اقبال‌
مصحح: عباس اقبال آشتیانی و محمد قزوینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: ترجمه‌ فارسی‌ ‌این‌ کتاب‌ به‌ نامها‌ی‌ "ملتمس‌ ‌الاحباء" و "‌هز‌ار مز‌ار" و "مز‌ار‌ات‌ شیر‌از" مشهور ‌است‌.
همچنین نگاه کنید
جنید شیرازی جنید شیرازی (نویسنده)
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی (مصحح)
محمد قزوینی محمد قزوینی (مصحح)
چاپخانه مجلس چاپخانه مجلس (ناشر)