کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
زبان: عربی
نویسنده: ابن عساکر
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎9‎9‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎د‎8 , ‎D‎S‎ ‎9‎9‎ ‎/‎د‎8‎ ‎الف‎2‎0‎1‎ , ‎D‎S‎ ‎9‎9‎ ‎/‎الف‎2‎4‎3‎0‎2‎ ‎د‎9 , , ‎D‎S‎ ‎9‎9‎ ‎/‎الف‎2‎4‎3‎0‎4‎ ‎د‎9 , ‎D‎S‎ ‎9‎9‎ ‎/‎الف‎2‎4‎3‎0‎3‎ ‎د‎9 , ‎D‎‎‎S‎‎‎ ‎9‎9‎ ‎/‎د‎8‎ ‎الف‎2‎4 , ‎D‎S‎ ‎9‎9‎ ‎/‎الف‎2‎4‎3‎1‎ ‎د‎9 , ‎D‎S‎ ‎9‎9‎ ‎/‎د‎9‎ ‎الف‎2‎4‎3‎0‎1‎
المطبوع من الكتاب:
تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق.
شرح پدیدآور: ابی القاسم علی بن الحسن بن هبه الله بن عبدلله الشافعی المعروف بابن عساکر
محقق: سکینة شهابی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
نمایه.
ولاة دمشق فی العهد السلجوقی
ولاة دمشق فی العهد السلجوقی
دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1981م.
شرح پدیدآور: مهد لها و حققها صلاح الدین المنجد
محقق: صلاح الدین منجد
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
ترجمة السبط الاکبر ریحانه‌ رسول‌الله‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلم‌ و احد سیدی‌ شباب‌ اهل‌ الجنة الامام الحسن علیه السلام من‌ تاریخ‌ مدینه‌ دمشق‌‌
ترجمة السبط الاکبر ریحانه‌ رسول‌الله‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلم‌ و احد سیدی‌ شباب‌ اهل‌ الجنة الامام الحسن علیه السلام من‌ تاریخ‌ مدینه‌ دمشق‌‌
موسسه محمودی، چاپ اول، بیروت، 1980م.
شرح پدیدآور: تالیف ابی‌القاسم‌ علی ‌بن‌ الحسن ‌بن‌ هبه‌الله ‌بن‌ عبدالله‌ الشافعی‌ الدمشقی‌ المعروف‌ بابن عساکر؛ بتحقیق محمدباقر المحمودی
محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
قطع: رحلى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
عنوان‌ عطف‌: ترجمه‌ الامام‌ الحسن‌(علیه‌السلام‌).
ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسن علیه السلام
موسسه محمودی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
شرح پدیدآور: اکبر الحفاظ فی القرن الخامس أبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعی الدمشقی المعروف بابن عساکر
محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
ترجمة الإمام زین العابدین علی بن الحسین
ترجمة الإمام زین العابدین علی بن الحسین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
شرح پدیدآور: الحافظ أبی القاسم علی بن حسن بن هبة الله الشافعی المعروف بابن عساکر
محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسین علیه السلام
ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسین علیه السلام
موسسه محمودی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
شرح پدیدآور: تصنیف أبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعی المعروف بابن عساکر؛ بتحقیق محمدباقر المحمودی
محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۴۰۴ق.، 50 جلد
شرح پدیدآور: ابی القاسم علی بن الحسن بن هبه الله بن عبدلله الشافعی المعروف بابن عساکر
محقق: روحیه نحاس و مطالع طرابیشی و ریاض عبدالحمید مراد و شکری فیصل
محقق جلد 38ـ42: سکینة شهابی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
توضیح: مصور.
کتابنامه.
تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها
تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها
دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۲ق.
شرح پدیدآور: ابی قاسم علی بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعی المعروف بابن عساکر
محقق: سکینة شهابی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمایه.
کتابنامه:ص.۶۶۱ـ۶۷۵.
التاریخ الکبیر
التاریخ الکبیر
مطبعة روضة الشام، دمشق، ۱۳۲۹ق.، 7 جلد
شرح پدیدآور: علی بن حسن ابن عساکر
مصحح: عبدالقادر افندی ابن بدران
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها الزهری
تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها الزهری
موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۲ق.
شرح پدیدآور: تصنیف ابی‌القاسم‌ علی‌بن‌ الحسن‌بن‌ هبه‌الله‌بن‌ عبدالله‌ الشافعی‌ الدمشقی‌ المعروف‌ بابن‌عساکر
اشراف: شکرالله قوچانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
ترجمة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام
ترجمة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام
موسسه محمودی، بیروت، ۱۳۹۸ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: العالم الحافظ أبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعی المعروف بابن عساکر؛بتحقیق‌ محمدباقر المحمودی‌
محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
آثار مرتبط
مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ۱. مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر (مختصر با عنوان)
نویسنده: محمد ابن منظور
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۰۴ق.، 29 جلد، محقق: روحیه نحاس و ریاض عبدالحمید مراد و محمد مطیع حافظ
همچنین نگاه کنید
ابن عساکر ابن عساکر (نویسنده)
سکینة شهابی سکینة شهابی (محقق)
موسسة الرسالة موسسة الرسالة (ناشر)
صلاح الدین منجد صلاح الدین منجد (محقق)
دار الکتاب الجدید دار الکتاب الجدید (ناشر)
آیة الله شیخ محمدباقر محمودی آیة الله شیخ محمدباقر محمودی (محقق)
مؤسسة المحمودی موسسه محمودی (ناشر)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ناشر)
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة (ناشر)
روحیه نحاس روحیه نحاس (محقق)
مطالع طرابیشی مطالع طرابیشی (محقق)
ریاض عبدالحمید مراد ریاض عبدالحمید مراد (محقق)
شکری فیصل شکری فیصل (محقق)
مجمع اللغه العربیه بدمشق مجمع اللغه العربیه بدمشق (ناشر)
دار الفکر دار الفکر (ناشر)
عبدالقادر افندی ابن بدران عبدالقادر افندی ابن بدران (مصحح)
مطبعة روضة الشام مطبعة روضة الشام (ناشر)
شکرالله قوچانی شکرالله قوچانی (اشراف)