کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
زبان: فارسی
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: محمد باقر حسینی خاتون آبادی
سرعنوان موضوعی: کتاب مقدس > عهد جدید > ترجمه ها، کتاب مقدس > عهد جدید > انجیلها، نثر فارسی > قرن12ق.
رده کنگره: ‎B‎‎‎S‎ ‎3‎1‎5‎ ‎/‎ف‎2‎5
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله، قم، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: محمدباقر ‌اسما‌عیل‌ حسینی‌ خاتون‌‌آباد‌ی‌؛به کوشش رسول جعفریان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور