کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   التفسیر
التفسیر
عنوان برابر: تفسیر العیاشی
زبان: عربی
نویسنده: محمد عیاشی
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن3ق.، تفاسیر ماثوره
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎9‎3‎ ‎/‎ع‎9‎ ‎ت‎7
المطبوع من الكتاب:
التفسیر
التفسیر
مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه‌ ‌ابی‌‌النصر محمدبن‌ مسعودبن‌ ‌عیاش‌ ‌السلمی‌ ‌السمرقند‌ی‌ ‌المعروف‌ بالعیاشی‌
محقق: هاشم رسولی محلاتی
با تعلیق: هاشم رسولی محلاتی
مصحح: هاشم رسولی محلاتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
یادداشت: صحافی شده
التفسیر [العیاشی]
التفسیر [العیاشی]
موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: ‌ابی‌نصر محمدبن‌ مسعود ‌العیاشی‌
محقق: موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۳۰۹-۲۷۶-۳
توضیح: کتابنامه‌.
نمونه.