کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   التبیان فی اعراب القرآن
التبیان فی اعراب القرآن
زبان: عربی
نویسنده: عبدالله عکبری
سرعنوان موضوعی: تفاسیر اهل سنت > قرن7ق.، قرآن > اعراب، قرآن > صرف و نحو
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎8‎2‎/‎8‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎ت‎2 , ‎B‎P‎ ‎8‎2‎/‎8‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎الف‎8
المطبوع من الكتاب:
التبیان فی إعراب القرآن
التبیان فی إعراب القرآن
دار الفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۶ق. برابر 2005م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف أبی البقاء عبدالله بن الحسین العکبری
سرشناسه: عکبری‌، عبدالله بن‌ حسین‌، ۵۳۸- ۶۱۶ق‌.
اشراف: مکتب البحوث والدراسات
رده دیویی: ۲۹۷/۱۵۳
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس و کتابنامه به صورت زیرنویس و کتابنامه به صورت زیرنویس
التبیان فی اعراب القرآن
التبیان فی اعراب القرآن
عیسی البابی الحلبی و شرکاء، مصر، ۱۹۷۶ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ابی البقاء عبدالله بن الحسین العکبری؛ تحقیق علی محمد البجاوی
محقق: علی محمد بجاوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: کتابنامه :ج۲ ص.۱۳۶۱ـ۱۳۶۲،همچنین به صورت زیر نویس.
نمایه.
نمونه.
املاء مامن‌ به‌ الرحمن‌ من‌ وجوه‌ الاعراب‌ و القرآءت‌ فی‌ جمیع‌ القرآن‌