کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الاعتقادات
الاعتقادات
زبان: عربی
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
سرعنوان موضوعی: شیعه > عقاید
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎1‎1‎ ‎/‎م‎3‎ ‎الف‎6
الاعتقادات و رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون
الاعتقادات و رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون
کتابخانه علامه مجلسی، قم، ۱۴۰۹ق.
شرح پدیدآور: الشیخ محمد باقر المجلسی
محقق: مهدی رجائی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مکتبة العلامة المجلسی؛۲-۳
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
نمایه.
آثار مرتبط
اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی ۱. اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی (شرح با عنوان)
مترجم: سید باقر نجفی یزدی
چاپخانه سعید، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۶۲ش.
اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی ۲. اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی (ترجمه با عنوان)
مترجم: سید باقر نجفی یزدی
چاپخانه سعید، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۶۲ش.
مجموعه ای از اعتقادات ضروریات دین مبین اسلام و مذهب حقه امامیه ۳. مجموعه ای از اعتقادات ضروریات دین مبین اسلام و مذهب حقه امامیه (ترجمه با عنوان)
همچنین نگاه کنید
علامه محمد باقر مجلسی علامه محمد باقر مجلسی (نویسنده)
مهدی رجائی مهدی رجائی (محقق)
مکتبة العلامة المجلسی قدس سره کتابخانه علامه مجلسی (ناشر)