کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الدر الثمین (فی أهم مایجب معرفته علی المسلمین)
الدر الثمین (فی أهم مایجب معرفته علی المسلمین)
زبان: عربی
نویسنده: سید محسن امین جبل عاملی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎1‎1‎/‎5‎ ‎/‎د‎3‎ ‎ح‎5
الدر الثمین (فی أهم مایجب معرفته علی المسلمین)
مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۶۵ق.
شرح پدیدآور: السید محسن الامین الحسینی العاملی
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
سید محسن امین جبل عاملی سید محسن امین جبل عاملی (نویسنده)
مکتبة نینوی الحدیثة مکتبة نینوی الحدیثة (ناشر)