کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی اشخاص   /   مصنفات شیعه
مصنفات شیعه
عنوان فرعی: ترجمه و تلخیص الذریعة إلی تصانیف الشیعة
زبان: فارسی
گردآورنده: محمد آصف فکرت
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، کتابهای چاپی > فهرست ها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎8‎7‎3‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎آ‎7‎4‎0‎4‎2‎1‎ ‎ ‎
مصنفات شیعه
مصنفات شیعه
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۲ش.، 6 جلد
شرح پدیدآور: تالیف آقا بزرگ تهرانی؛به اهتمام محمد آصف فکرت
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۱. الذریعة إلی تصانیف الشیعة (ترجمه مختصری از)
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.، 26 جلد، مصحح: جعفر مرتضی عاملی، به کوشش (ج.26): احمد حسینی
چاپخانه مجلس، نجف، ۱۳۹۸ق.، 26 جلد، محقق جلد 15 ـ25: علینقی منزوی تهرانی
دار الاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.، 26 جلد