کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته
زبان: عربی
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎1‎6‎7‎ ‎/‎الف‎2‎7‎ ‎آ‎6
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته
موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ویرایش دوم، قم، 1996م.
شرح پدیدآور: محمد مهدی الآصفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۲۰۷] - ۲۱۲؛ ‌همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
اهدا کننده: موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه