کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
زبان: فارسی
نویسنده: احمد منزوی، محمد حسین تسبیحی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > پاکستان > راولپندی > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎‎‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎گ‎9‎ ‎م‎2 , ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎گ‎9‎ ‎ت‎5
المطبوع من الكتاب:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، آذر ۱۳۵۷ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: تالیف احمد منزوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: ‌انتشار‌ات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ‌ایر‌ان‌ و پاکستان؛ ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۶۲: گنجینه‌ فهرست‌ و کتابشناسی؛ ۶ - ۹
توضیح: این‌ فهرست‌... سه‌ جلد فهرست‌آقای‌ محمدحسین‌ تسبیحی‌ را نیز در برگرفته‌ است‌: پیشگفتار، ج‌ ۱، ص‌. هفده‌.
اهدا کننده: احمد منزوی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، راولپندی، ۱۳۵۰ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمد حسین تسبیحی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان‌؛ ۱. گنجینه‌ فهرست‌ و کتابشناسی‌؛۱
همچنین نگاه کنید
احمد منزوی احمد منزوی (نویسنده)
محمد حسین تسبیحی محمد حسین تسبیحی (نویسنده)
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (ناشر)