کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی
زبان: فارسی
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
گردآورنده: سید صادق حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی عربی > ایتالیا > رم > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایتالیا > رم > فهرستها، نسخه شناسی > واژه نامه ها > ایتالیایی، آکادم‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ل‍ی‍ن‍چ‍ی‌. ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ > فهرستها
رده کنگره: ‎‌‎‌‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎آ‎7‎7‎3‎ ‎ع‎4
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: ترجمه و تلخیص صادق حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۶۷-۴۰-۰
فروست: معرفی میراث مخطوط ؛۳
توضیح: مصور،نمونه.
واژه نامه.
همچنین نگاه کنید
سید صادق حسینی اشکوری سید صادق حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)