کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
عنوان موازی: ‎A Comprehensive catalogue of Persian manuscripts in Pakistan
زبان: فارسی
نویسنده: احمد منزوی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی فارسی > پاکستان
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎0‎5‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎م‎8‎3
المطبوع من الكتاب:
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۱۱ق. برابر ۱۳۷۰ش. برابر 1991م.، 13 جلد
شرح پدیدآور: تالیف احمد منزوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان؛ ۶۸، ۸۳، ۸۴، ۹۳
توضیح: کتابنامه.
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، تهران، ۱۳۸۲ش.، 13 جلد
شرح پدیدآور: تالیف احمد منزوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان؛ ۶۸، ۸۳، ۸۴، ۹۳
همچنین نگاه کنید
احمد منزوی احمد منزوی (نویسنده)
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (ناشر)