کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
زبان: فارسی
نویسنده: محمد مشکوة
سرعنوان موضوعی: شیعه > عقاید > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، کلام شیعه امامیه > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎1‎1‎/‎5‎ ‎/‎م‎5‎ ‎م‎6
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۹ش.
شرح پدیدآور: سید محمد مشکوة
با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه
مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمونه.
نمایه.
همچنین نگاه کنید
محمد مشکوة محمد مشکوة (نویسنده)
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (با مقدمه)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (ناشر)