کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم سیاسی   /   رساله نوریه سلطانیه
رساله نوریه سلطانیه
زبان: عربی
نویسنده: عبدالحق محدث‌ د‌هلو‌ی‌
سرعنوان موضوعی: کشورداری > کشورهای اسلامی > متون قدیمی تا قرن14، پادشاهی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎J‎‎‎C‎‎‎ ‎4‎9‎ ‎/‎م‎2‎3‎ ‎ر‎5‎
رساله نوریه سلطانیه
رساله نوریه سلطانیه
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ ؟، 1985م.
شرح پدیدآور: ‌عبد‌الحق‌ محدث‌ د‌هلو‌ی‌
با مقدمه: محمد سلیم اختر
مصحح: محمد سلیم اختر
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: ‌انتشار‌ات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ‌ایر‌ان‌ و پاکستان‌؛ شماره‌ ردیف‌ ۹۰
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۱۲۹ - ۱۳۵.
نمایه:ص.۱۳۰ ـ۱۵۰