کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   دستور جامع زبان فارسی
دستور جامع زبان فارسی
زبان: فارسی
نویسنده: عبدالرحیم همایونفرخ
سرعنوان موضوعی: فارسی > دستور
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎2‎6‎8‎8‎ ‎/‎ه‎ـ‎8‎ ‎د‎4‎6‎
دستور جامع زبان فارسی
دستور جامع زبان فارسی
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۸ش.، 7 جلد
شرح پدیدآور: تالیف عبدالرحیم همایونفرخ؛ بکوشش رکن الدین همایونفرخ
به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: هفت جلد در یک مجلد.
نمایه:ص.۱۱۰۰ـ۱۱۳۰
همچنین نگاه کنید
عبدالرحیم همایونفرخ عبدالرحیم همایونفرخ (نویسنده)
رکن الدین همایونفرخ رکن الدین همایونفرخ (به کوشش)
علمی علمی (ناشر)