کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   غریب الحدیث فی تاج العروس
غریب الحدیث فی تاج العروس
زبان: عربی
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
سرعنوان موضوعی: مرتضی‌ زب‍ی‍د‌ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۱۴۵ - ۱۲۰۵ > تاج العروس، زبان عربی > واژه نامه ها
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎6‎2‎0‎ ‎/‎م‎4‎ ‎ت‎2‎0‎3‎
غریب الحدیث فی تاج العروس
غریب الحدیث فی تاج العروس
مطبعه مجلس دایرةالمعارف العثمانیه، چاپ اول، ۱۹۸۳ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: عزیز الله العطاردی الخبوشانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی