کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة
المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة
عنوان موازی: Arabic & Islamic manuscript Benifits, values and safe guord
زبان: عربی
نویسنده: محمد شیبانی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی عربی > قیمتها، نسخه های خطی عربی > نگهداری و مرمت
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎1‎5‎/‎1‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎م‎3
المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة
المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، 1999م.
شرح پدیدآور: محمد بن ابراهیم الشیبانی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکویت؛ ۶۰: الدراسات و البحوث؛۸
توضیح: مصور.
واژه نامه.
کتابنامه : ص ۴۷.
اهدا کننده: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق
همچنین نگاه کنید
محمد شیبانی محمد شیبانی (نویسنده)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق (ناشر)