کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرس المخطوطات مکتبة الحاج الاعظمی
فهرس المخطوطات مکتبة الحاج الاعظمی
زبان: عربی
گردآورنده: عدنان عبدالرحمن دوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > عراق > فهرستها، مکتبة الحاج الاعظمی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ح‎2‎ ‎د‎9
فهرس المخطوطات مکتبة الحاج الاعظمی
فهرس المخطوطات مکتبة الحاج الاعظمی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 2002م.
شرح پدیدآور: عدنان عبد الرحمن الدوری؛راجعه و صنع فهارسه محمدبن‌ابراهیم الشیبانی
اشراف: محمد شیبانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکوبت؛۷۷:مشروع ؛۳
توضیح: نمایه:ص.۹۷ـ۱۱۱