کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان
فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان
زبان: عربی
مترجم: مقدس علی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > آذربایجان > فهرستها، نسخه های خطی عربی > آذر بایجان > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎آ‎7‎2‎3‎ ‎ع‎4
فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان
فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 2002م.
شرح پدیدآور: مقدس علی
اشراف: محمد شیبانی
با مقدمه: جهانگیر قهرمانوف
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکوبت؛۷۵:مشروع عبدالله المبارک الصباح؛۲
توضیح: نمایه:ص.۱۴۵ـ۱۵۴