کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرس المخطوطات الاصلیة فی مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق التابعة للمشروع
فهرس المخطوطات الاصلیة فی مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق التابعة للمشروع
زبان: عربی
نویسنده: محمد شیبانی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی عربی > کویت > فهرستها، مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق > فهرستها، مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎9‎ ‎ف‎9
فهرس المخطوطات الاصلیة فی مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق التابعة للمشروع
فهرس المخطوطات الاصلیة فی مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق التابعة للمشروع
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1993م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمد بن ابراهیم الشیبانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکوبت؛۳۶:مشروع عبدالله المبارک الصباح؛۱
توضیح: نمایه:ص.۱۷۵ـ۱۸۷
مصور(نمونه).
همچنین نگاه کنید
محمد شیبانی محمد شیبانی (نویسنده)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق (ناشر)