کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره)
الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره)
عنوان فرعی: (مایو ۱۹۵۵ مج ۱ ـ نوفمبر ۱۹۸۰ مج ۲۶)
زبان: عربی
نویسنده: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکویت:جمعیة احیاء التراث الاسلامی،
سرعنوان موضوعی: معهد المخطوطات العربیة(مجله) > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎0‎8‎ ‎/‎م‎6‎ ‎ک‎5
الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره)
الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1989م.
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تنالگان: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکویت
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکویت:جمعیة احیاء التراث الاسلامی،قسم الدوریات؛۱
توضیح: نمایه:ص.۹۵ـ۱۰۷