کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   معجم ما الف عن الصحابة و امهات المومنین و آل البیت (رضی الله عنهم)
معجم ما الف عن الصحابة و امهات المومنین و آل البیت (رضی الله عنهم)
زبان: عربی
به کوشش: محمد شیبانی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت > کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎7‎8‎3‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎ش‎9
معجم ما الف عن الصحابة و امهات المومنین و آل البیت (رضی الله عنهم)
معجم ما الف عن الصحابة و امهات المومنین و آل البیت (رضی الله عنهم)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1993م.
شرح پدیدآور: محمد بن ابراهیم الشیبانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکوبت؛۳۲:الفهارس و الببلیوغرافیة؛۴
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۳۱۰ - ۳۰۷
همچنین نگاه کنید
محمد شیبانی محمد شیبانی (به کوشش)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق (ناشر)