کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها
دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها
زبان: عربی
به کوشش: محمد شیبانی، احمد سعید خازندار
سرعنوان موضوعی: سیوطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۹۱۱ - ۸۴۹ق > نسخه‌های خطی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎1‎6‎ ‎/‎س‎9‎ ‎ش‎9
المطبوع من الكتاب:
دلیل مخطوطات السیوطی واماکن وجودها
دلیل مخطوطات السیوطی واماکن وجودها
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، کویت، ۱۴۰۳ق.
شرح پدیدآور: احمد الخازندار،محمد ابراهیم الشیبانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها
دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ دوم، کویت، ۱۴۱۶ق.
شرح پدیدآور: اعداد محمد بن ابراهیم الشیبانی؛ احمد سعید الخازندار
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق؛۵۳:الفهارس و البیلیوغرافیه؛ ۷