کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث اهل سنت   /   کتاب الدعوات الکبیر
کتاب الدعوات الکبیر
زبان: عربی
نویسنده: احمد بن حسین بیهقی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎2‎2‎/‎5‎ ‎/‎د‎7‎ ‎ب‎9
کتاب الدعوات الکبیر
کتاب الدعوات الکبیر
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1993م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ابی بکر احمد بن الحسین بن علی بن موسی البیهقی
محقق: بدر بن عبدالله بدر
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و الوثائق الکویت؛۳۵:تحقیق التراث؛۱۰،۶
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
نمونه.