کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   طبقات و تراجم محدثین   /   حیاة الالبانی و آثاره و ثناء العلماء علیه
حیاة الالبانی و آثاره و ثناء العلماء علیه
زبان: عربی
نویسنده: محمد شیبانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ح‎9‎ ‎ش‎9
حیاة الالبانی و آثاره و ثناء العلماء علیه
حیاة الالبانی و آثاره و ثناء العلماء علیه
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ دوم، کویت، 2004م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تصنیف محمد بن ابراهیم الشیبانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکویت؛۸۷:البحوث و الدراسات؛۱۷
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
همچنین نگاه کنید
محمد شیبانی محمد شیبانی (نویسنده)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق (ناشر)