کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلیات اسلام   /   دانشنامه ایران و اسلام
دانشنامه ایران و اسلام
عنوان موازی: Encyclopedia of Iran and Islam
زبان: فارسی
سرعنوان موضوعی: کشورهای اسلامی > دایره المعارفها
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎/‎2‎ ‎/‎د‎1‎6
دانشنامه ایران و اسلام
دانشنامه ایران و اسلام
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، تهران، -۱۱۱۴ ۱۰ش.، 10 جلد
شرح پدیدآور: احسان یارشاطر
ویراستار: احسان یارشاطر
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: قسمت اعظم این کتاب ترجمه دایره المعارف اسلامی است.
کتابنامه به صورت زیرنویس.
همچنین نگاه کنید
احسان یارشاطر احسان یارشاطر (ویراستار)
بنگاه ترجمه و نشر کتاب بنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر)