کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   محاسن الأخیار
محاسن الأخیار
عنوان فرعی: ترجمه مشکاة الأنوار
زبان: فارسی
مترجم: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
سرعنوان موضوعی: اخلاق عرفانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎9‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎م‎5‎0‎4‎1‎
محاسن الأخیار
محاسن الأخیار
ایرانین آرت پرنترز دهلی، دهلی
شرح پدیدآور: ترجمه و نگارش عزیز الله عطاردی؛کتابت از میرشاه جاوید
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
آثار مرتبط
مشکاة الانوار فی غرر الاخبار ۱. مشکاة الانوار فی غرر الاخبار (ترجمه برای)
نویسنده: علی بن حسن طبرسی
مکتبة الفقیه، چاپ دوم، نجف، ۱۹۶۵ق.، با مقدمه: صالح جعفری
• قم، ۱۴۱۸ق.، محقق: مهدی هوشمند