کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن
زبان: فارسی
به کوشش: علی اکبر خانمحمدی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها، قرآن > نسخه های خطی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎1‎1‎ ‎/‎ق‎4‎ ‎خ‎2
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن
مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: به کوشش علی اکبر خانمحمدی؛با مقدمه محمد باقر حجتی
با مقدمه: محمد باقر حجتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: مصور (رنگی‌).