کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   الکافی فی الفقه
الکافی فی الفقه
زبان: عربی
نویسنده: تقی الدین بن نجم حلبی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎1‎/‎5‎ ‎/‎ک‎2‎ ‎الف‎2
الکافی فی الفقه
کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، ۱۴۰۳ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: أبو صالح تقی الدین بن نجم بن عبید الله بن عبد الله بن محمد الحلبی؛تحقیق رضا استادی
محقق: آیة الله رضا استادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
الکافی فی الفقه الکافی فی الفقه
مخطوطة کتابخانه ملی ملک، برقم ۲۶۴۷.
زبان: عربی
نویسنده: تقی الدین بن نجم حلبی
شماره نسخه عکسی: م/۲۱۶
الکافي الکافي
مخطوطة کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، برقم ۱۳۱۱.
زبان: عربی
نویسنده: تقی الدین بن نجم حلبی
شماره نسخه عکسی: م/۴۷