کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اصول فقه شیعه   /   مبانی الإستنباط
مبانی الإستنباط
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎9‎/‎8‎ ‎/‎م‎2‎ ‎ت‎2
مبانی الإستنباط
مبانی الإستنباط
مطبعة النجف، نجف، ۲۰ محرم ۱۳۷۷ق.، 4 جلد
شرح پدیدآور: من تقریرات سیدنا الاستاذ آیة الله الحاج السید ابو القاسم الخوئی؛تالیف ابو القاسم الکوکبی
مصحح جلد 4: کاظم الخوانساری
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید ابوالقاسم کوکبی تبریزی آیة الله سید ابوالقاسم کوکبی تبریزی (نویسنده)
کاظم الخوانساری کاظم الخوانساری (مصحح جلد 4)
مطبعة النجف مطبعة النجف (ناشر)
مطبعة الآداب مطبعة الآداب (ناشر جلد 1)