کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
عنوان موازی: A catalogue of the manuscripts in the National Library of Iran
زبان: فارسی
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎7‎2‎ ‎ف‎9
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
شرح پدیدآور: فراهم آورنده عبد الله انوار
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌ از سال‌ ۱۳۶۹ به‌ کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و از سال‌ ۱۳۸۱ به‌ سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ تغییر نام‌ داده‌ است‌ چاپ‌ اول‌ این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۴۳ - تحت‌ عنوان‌ "فهرست‌ نسخ‌ خطی‌ کتابخانه‌ ملی‌" توسط وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر منتشر شده‌ است‌.

ج‌. ۱۰ - ۱/ فراهم‌ آورنده‌ عبدالله‌ انوار.-- ج‌. ۱۱/ فراهم‌ آورنده‌ علینقی‌ منزوی‌.-- ج‌. ۱۳ - ۱۲، ۱۶/ فراهم‌ آورنده‌ حبیب‌ الله‌ عظیمی‌.-- ج‌. ۱۴، ۱۵/ فراهم‌ آورنده‌ امیره‌ ضمیری‌.-- ج‌. ۱۷/ فراهم‌ آورندگان‌ علینقی‌ منزوی‌، حبیب‌ الله‌ عظیمی‌.-- ج‌. ۱۸/ تحقیق‌ و تدوین‌ زهره‌ معیری‌، با نظارت‌ حبیب‌ الله‌ عظیمی‌.-- ج‌. ۲۱/ کتب‌ عربی‌ (ادعیه‌)/تحقیق‌ و تدوین‌ رضا خانی‌ پور، با همکاری‌ حبیب‌ الله‌ عظیمی‌.-
اهدا کننده: سید جعفر طباطبائی یزدی
همچنین نگاه کنید
سید جعفر طباطبائی یزدی سید جعفر طباطبائی یزدی (تألیف جلد 46)
علینقی منزوی تهرانی علینقی منزوی تهرانی (گردآورنده ج 11و17)
عبدالله انوار عبدالله انوار (گردآورنده ج1-10)
حبیب الله عظیمی حبیب الله عظیمی (گردآورنده ج12،13،16،17)
امیره ضمیری امیره ضمیری (گردآورنده ج14،15)
زهره معیری زهره معیری (گردآورنده ج18)
رضا خانی پور رضا خانی پور (گردآورنده ج21)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (ناشر)
وزارت فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و هنر (ناشر جلد 6، 7 و 8)