کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تعلیقة علی العروة الوثقی
تعلیقة علی العروة الوثقی
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی
فهرست الحواشی
فهرست الحواشی
چاپخانه سعادت، کرمانشاه، ۱۳۴۶ش.
شرح پدیدآور: حجة الاسلام و المسلمین...مولانا الأعظم الشیخ آقا ضیاء الدین الغروی العراقی..
به کوشش: سید احمد غیبی
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
آثار مرتبط
العروة الوثقی ۱. العروة الوثقی (حاشیه برای)
في ما تعم به البلوی
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
مطبعة الحیدریة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 3 جلد، مصحح (ج.3): آیة الله سید حسین طباطبائی یزدی
• العروة الوثقی (نسخه برگردان)، The Open School، شیکاگو، ۱۳۳۷ق.
• العروة الوثقی مع تعیقات المرجع الدینی آیة الله العظمی الشیخ محمدالفاضل اللنکرانی، مرکز فقه الأئمة الأطهار، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی
• العروة الوثقی فیما تعمُّ به البلوی، دار السلام، چاپ دوم، ۱۳۳۰ق.
دار السلام، چاپ دوم، ۱۳۳۰ق.
• العروة الوثقی مع تعلیقات آیة الله العظمی السید عبدالکریم الموسوی الاردبیلی، موسسه نشر جامعة المفید، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
• العروة الوثقی مع تعلیقة الامام الخمینی، کتابفروشی وجدانی، قم، ۱۴ رجب ۱۴۰۰ق.، با تعلیق: روح الله موسوی خمینی
دار السلام، بغداد، ۱۳۲۸ق.
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۸ش.
• العروة الوثقی مع تعلیقة سماحة آیة الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی، دفتر حضرت آیت الله العظمی‌ سیستانی‌، چاپ اول، جمادی الاول ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
مدینة العلم، چاپ اول، قم، محرم ۱۴۱۴ق.، 2 جلد
نشر میثم التمار، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۸ق.، 4 جلد
• العروة الوثقی وبهامشه المعالم الفقهیة، دارالتفسیر، قم، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد، به کوشش (ج.3): احسان مظفر
دار السلام، چاپ دوم، بغداد، ۱۳۳۰ق.
• العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمیني، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۲ق. برابر ۱۳۸۰ش.، با تعلیق: روح الله موسوی خمینی
• العروة الوثقی مع تعلیقات آیة الله سید محمد فاطمی ابهری، دارالنشر اسلام، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله سید محمد فاطمی ابهری
• العروة الوثقی مع تعلیقه السید ابراهیم الحسینی الاصطهباناتی، دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۸ش.، محقق: سید محمدعلی حسینی اصطهباناتی، با تعلیق: آیة الله سید ابرهیم حسینی اصطهباناتی (میرزا آقا مجتهد)
همچنین نگاه کنید
آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی (نویسنده)
سید احمد غیبی سید احمد غیبی (به کوشش)
چاپخانه سعادت چاپخانه سعادت (ناشر)