کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)
عنوان موازی: The illustrated manuscripts cataloge of Mirza Mohammad Kazemeyni librarys (Yazd- Iran)
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > یزد > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > یزد > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > یزد > فهرستها، کتابخانه میرزامحمد کاظمینی(یزد) > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎9‎7‎2‎ ‎ف‎9‎
فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: نگارش جعفر حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: معرفی میراث مخطوط؛۱۱،۱۰
توضیح: مصور، نمونه.
همچنین نگاه کنید
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)