کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اصول فقه شیعه   /   شرح مشیخه تهذیب الأحکام
شرح مشیخه تهذیب الأحکام
زبان: عربی
نویسنده: حسن موسوی خرسان
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎8‎/‎4‎ ‎/‎م‎7‎0‎2‎1‎6‎ ‎م‎7
تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید رضوان الله علیه
تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید رضوان الله علیه
دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ق.، 10 جلد
شرح پدیدآور: تالیف أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛حققه‌ و علق‌ حسن‌ الموسوی‌ الخرسان
محقق: حسن موسوی خرسان
با تعلیق: حسن موسوی خرسان
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
ضمیمه‌ این‌ کتاب‌ شرح‌ مشیخه‌ تهذیب‌ الاحکام‌/ تالیف‌ حسن‌ الموسوی‌ الخرسان‌ می‌باشد که‌ در پایان‌ جلد دهم‌ آمده‌ است‌
همچنین نگاه کنید
حسن موسوی خرسان حسن موسوی خرسان (نویسنده)
دارالکتب الإسلامیة دارالکتب الإسلامیة (ناشر)