کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران )
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران )
عنوان فرعی: به ضمیمه نسخه های خطی کتابخانه سید معصوم قهستانی ( قائن ـ ایران )
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > زهان، نسخه های خطی > ایران > قائن > ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا، نسخه های خطی فارسی > ایران > قائن > ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا، نسخه های خطی عربی > ایران > قائن > ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎ج‎7
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران )
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران )
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: نگارش جعفر حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۶۷-۳۹-۷
فروست: معرفی میراث مخطوط؛۱۳
همچنین نگاه کنید
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)