کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران )
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران )
عنوان برابر: معرفی‌ میراث‌ مخطوط فهرست‌ کتابخانه‌های‌ گلپایگان‌.
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > گلپایگان > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > گلپایگان > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > گلپایگان > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎0‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎گ‎8
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران )
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران )
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: نگارش جعفر حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۶۷-۷۴-۵
فروست: معرفی میراث مخطوط ؛۸
توضیح: نمونه.
عنوان‌ عطف‌: معرفی‌ میراث‌ مخطوط فهرست‌ کتابخانه‌های‌ گلپایگان‌.
همچنین نگاه کنید
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)