کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
عنوان برابر: فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
زبان: فارسی
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
تاریخ تألیف: ۱۳۲۱ش.، ۱۳۳۵ش.، ۱۳۴۵ش.، ۱۳۴۴ش.، ۱۳۴۶ش.، ۱۳۴۷ش.، ۱۳۴۸ش.، ۱۳۵۲ش.، ۱۳۵۰ش.، ۱۳۵۹ش.
سرعنوان موضوعی: کتابخانه مجلس شورای ملی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎3‎4
المطبوع من الكتاب:
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
شرح پدیدآور: یوسف اعتصام الملک
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: ابن یوسف شیرازی(ضیاءالدین حدائق)؛تهیه چاپ مجدد و اصلاح و اضافه بخش ۲و۳ عبدالحسین حائری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 50 جلد
شرح پدیدآور: یوسف اعتصام الملک‌ (اعتصامی‌ آشتیانی‌)
اشراف: استاد ایرج افشار و استاد محمدتقی دانش پژوه و علینقی منزوی تهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی؛۱۷۰،۱۷۹
توضیح: نمونه.
از جلدهای - ۲۶ برای مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است.
اهدا کننده: سید محمدحسین حکیم و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
همچنین نگاه کنید
یوسف اعتصام الملک یوسف اعتصام الملک (نویسنده)
یوسف بیگ باباپور یوسف بیگ باباپور (نویسنده (جلد 40/1))
سید محمدحسین حکیم سید محمدحسین حکیم (نویسنده جلد 1/29)
احمد منزوی احمد منزوی (نویسنده جلد 11)
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (نویسنده جلد 2)
بهاء الدین علمی انواری بهاء الدین علمی انواری (نویسنده جلد 2)
سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور) سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور) (نویسنده جلد 2/24)
حسین متقی حسین متقی (نویسنده جلد 2/40)
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده جلد 28)
ابن یوسف شیرازی ابن یوسف شیرازی (نویسنده جلد 3)
محمود نظری محمود نظری (نویسنده جلد 3/24)
ابوالفضل حافظیان بابلی ابوالفضل حافظیان بابلی (نویسنده جلد 30)
محمود طیار مراغی محمود طیار مراغی (نویسنده جلد 33)
محسن صادقی محسن صادقی (نویسنده جلد 34)
استاد عبدالحسین حائری استاد عبدالحسین حائری (نویسنده جلد 4)
سید صادق حسینی اشکوری سید صادق حسینی اشکوری (نویسنده جلد 43)
سعید نفیسی سعید نفیسی (نویسنده جلد 6)
فخری راستکار فخری راستکار (نویسنده جلد 8)
پیرامون شخصیت محقق طباطبائی پیرامون شخصیت محقق طباطبائی
کتابخانه مجلس و فهارس نسخ خطی آن کتابخانه مجلس و فهارس نسخ خطی آن
مجلس شورای ملی مجلس شورای ملی (ناشر)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (اشراف)
علینقی منزوی تهرانی علینقی منزوی تهرانی (اشراف)
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ناشر (ج. 40/1))
حوزه علمیه قم،دفتر تبلیغات‌ ‌اسلامی‌، مرکز ‌انتشار‌ات‌ حوزه علمیه قم،دفتر تبلیغات‌ ‌اسلامی‌، مرکز ‌انتشار‌ات‌ (ناشر جلد 28)