کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اصول فقه شیعه   /   کاشفة الحال عن أحوال الإستدلال
کاشفة الحال عن أحوال الإستدلال
زبان: عربی
نویسنده: ابن ابی جمهور
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎8‎/‎8‎5‎ ‎/‎ک‎2‎ ‎الف‎2
کاشفة الحال عن أحوال الإستدلال
کاشفة الحال عن أحوال الإستدلال
موسسة ام القری، چاپ اول، بیروت، محرم ۱۴۱۶ق.
شرح پدیدآور: تالیف محمد بن علی بن ابراهیم بن أبی جمهور الإحسائی؛تحقیق احمد الکنانی
محقق: احمد کنانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: موسسه ام القری للتحقیق و النشر؛ ۱۶
توضیح: کتابنامه : ص . ۱۸۳-۱۸۸؛همچنین به صورت زیرنویس
همچنین نگاه کنید
ابن ابی جمهور ابن ابی جمهور (نویسنده)
احمد کنانی احمد کنانی (محقق)
موسسة ام القری موسسة ام القری (ناشر)