کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   رسالة مسائل المصریة
رسالة مسائل المصریة
زبان: عربی
نویسنده: محقق حلی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎1‎/‎6‎ ‎/‎ن‎9‎0‎2‎ ‎ط‎9 , ‎B‎P‎ ‎1‎8‎2‎ ‎/‎ر‎5‎ ‎م‎3
المطبوع من الكتاب:
النهایة ونکتها
النهایة ونکتها
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ اول، قم، صفر ۱۴۱۲ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تالیف شیخ الطائفة الطوسی والمحقق الأول الحلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: تحقیق مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة
فروست: موسسه‌ النشر الاسلامی‌، التابعه‌ لجماعه‌ المدرسین‌ بقم‌؛ ۲۳۹،۲۴۰
توضیح: کتاب نکت النهایه شرح‌ النهایه‌ فی‌ مجرد الفقه‌ و الفتاوی‌ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌ است‌.
الرسائل التسع
الرسائل التسع
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.
شرح پدیدآور: تالیف المحقق الحلی الشیخ نجم الدین أبی القاسم جعفر بن الحسن؛تحقیق‌ رضا الاستادی‌
محقق: آیة الله رضا استادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌:ص. ۳۶۸-۳۷۳؛ همچنین به‌ صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
نمایه.