کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   شرح و ترجمه سیوطی در نحو
شرح و ترجمه سیوطی در نحو
زبان: فارسی
شارح: علی اکبر بناء یزدی
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎7‎0‎2‎2‎ ‎الف‎1‎8
شرح و ترجمه سیوطی در نحو
مرتضوی، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف علی اکبر بناء یزدی؛ [بتصحیح‌ مرتضی‌ مدرسی‌ چهاردهی‌]
مصحح: مرتضی مدرسی چهاردهی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ و ترجمه‌ بهجه‌ المرضیه‌ فی‌ شرح‌ الالفیه‌ سیوطی‌ میباشد.
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۱. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک (شرح برای)
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، قم، ۱۴۱۶ق.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: میرزا ابوطالب اصفهانی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• البهجة المرضیة، برادران علمی، تهران، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
همچنین نگاه کنید
علی اکبر بناء یزدی علی اکبر بناء یزدی (شارح)
مرتضی مدرسی چهاردهی مرتضی مدرسی چهاردهی (مصحح)
مرتضوی مرتضوی (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)