کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   نسب شناسی   /   شرح رسالة ابی غالب الرازی فی آل أعین
شرح رسالة ابی غالب الرازی فی آل أعین
رده کنگره: ‎C‎S‎ ‎1‎5‎2‎9‎ ‎/‎ز‎9‎ ‎م‎4 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ ‎ک‎9‎ ‎ر‎5
المطبوع من الكتاب:
تاریخ آل زرارة و شرح رسالة أبی غالب الزراری
تاریخ آل زرارة و شرح رسالة أبی غالب الزراری
ربانی (چاپخانه)، اصفهان، ۱۴۰۰ق.
شرح پدیدآور: السید محمد علی الموحد الأبطحی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
رسالة فی آل أعین مع شرحها
رسالة فی آل أعین مع شرحها
ربانی (چاپخانه)، اصفهان، جمادی الاول ۱۳۹۹ق.
شرح پدیدآور: أبی غالب الزراری؛مع شرحها محمدعلی الموسوی الموحد الابطحی الاصفهانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه.
نمونه.
آثار مرتبط
رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه  فی ذکر آل أعین ۱. رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین (شرح برای)
نویسنده: أبی غالب زراری
• رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین مع تکملتها، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، رجب ۱۴۱۱ق.، محقق: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
• رسالة فی آل أعین مع شرحها، ربانی (چاپخانه)، اصفهان، جمادی الاول ۱۳۹۹ق.