کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   مستدرکات أعیان الشیعة
مستدرکات أعیان الشیعة
زبان: عربی
نویسنده: سید حسن امین
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎2‎ ‎/‎الف‎7‎0‎1‎ ‎الف‎8
مستدرکات أعیان الشیعة
دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۸ق.، 6 جلد
شرح پدیدآور: حسن الأمین
قطع: رحلى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
أعیان الشیعة ۱. أعیان الشیعة (مستدرک برای)
نویسنده: سید محسن امین جبل عاملی
مطبعة الإنصاف، چاپ دوم، ۱۳۸۰ق.، 56 جلد، محقق: سید حسن امین
دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۳ق.، 11 جلد، محقق: سید حسن امین
همچنین نگاه کنید
سید حسن امین سید حسن امین (نویسنده)
دارالتعارف للمطبوعات دارالتعارف للمطبوعات (ناشر)