کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران)
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > یزد > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > یزد > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > یزد > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎س‎4‎ ‎ف‎9
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: نگارش جعفر حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۸۵۸۹-۴۱-۰
فروست: معرفی میراث مخطوط؛۲۲
اهدا کننده: مجمع ذخائر اسلامی
همچنین نگاه کنید
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)