کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
زبان: فارسی
نویسنده ج 1: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده جلد 2،3: آیة الله رضا استادی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > قم > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > قم > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > قم > فهرستها، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی قم > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎گ‎8
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
خیام، قم، ۱۳۵۷ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: احمد حسینی ، رضا استادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمونه‌، عکس‌
ج‌. ۱/ تالیف‌ احمد حسینی‌ .-- ج‌. ۲. و ۳/ رضا استادی‌
همچنین نگاه کنید
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری (نویسنده ج 1)
آیة الله رضا استادی آیة الله رضا استادی (نویسنده جلد 2،3)
خیام خیام (ناشر)