کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علم الرجال   /   رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین
رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین
زبان: عربی
نویسنده: أبی غالب زراری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎4‎/‎9‎ ‎/‎ر‎5‎ ‎ز‎4 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ ‎ک‎9‎ ‎ر‎5
المطبوع من الكتاب:
رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه  فی ذکر آل أعین مع تکملتها
رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین مع تکملتها
حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، رجب ۱۴۱۱ق.
شرح پدیدآور: أبی غالب الزراری ؛تکملتها لابی عبدالله الغضائری الحسین بن عبیدالله بن ابراهیم الواسطی البغدادی؛ تحقیق محمد رضا جلالی
محقق: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس.
مصور. نمونه.
اهدا کننده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
رسالة فی آل أعین مع شرحها
رسالة فی آل أعین مع شرحها
ربانی (چاپخانه)، اصفهان، جمادی الاول ۱۳۹۹ق.
شرح پدیدآور: أبی غالب الزراری؛مع شرحها محمدعلی الموسوی الموحد الابطحی الاصفهانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه.
نمونه.
آثار مرتبط
شرح رسالة ابی غالب الرازی فی آل أعین ۱. شرح رسالة ابی غالب الرازی فی آل أعین (شرح با عنوان)
نویسنده: آیة الله سید محمدعلی موحد ابطحی اصفهانی
• تاریخ آل زرارة و شرح رسالة أبی غالب الزراری، ربانی (چاپخانه)، اصفهان، ۱۴۰۰ق.
• رسالة فی آل أعین مع شرحها، ربانی (چاپخانه)، اصفهان، جمادی الاول ۱۳۹۹ق.
تکملة رسالة أبی غالب الزراری ۲. تکملة رسالة أبی غالب الزراری (تکمله با عنوان)
نویسنده: أبی عبدالله غضائری
• رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین مع تکملتها، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، رجب ۱۴۱۱ق.، محقق: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی