کتب چاپی
سالها باید که تا ...
عنوان فرعی: یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
عنوان موازی: A collection of essays ; in commemoration of Dr . Ali Mazinani
زبان: فارسی
به کوشش: پوری سلطانی، محمد کریمی زنجانی اصل
سرعنوان موضوعی: کتابداری
رده کنگره: ‎Z‎ ‎7‎2‎0‎ ‎/‎م‎4‎ ‎س‎2
سالها باید که تا ...
سالها باید که تا ...
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: به کوشش پوری سلطانی، محمد کریمی زنجانی اصل
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۴۶-۱۲۷-۴
اهدا کننده: دکتر عبدالحسین طالعی