کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای
فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای
زبان: فارسی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > قم > فهرستها، کتابخانه سید محمد حجت کوهکمری (ره) > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ک‎9‎5‎ ‎ف‎9
فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای
فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق.
شرح پدیدآور: سید جعفر حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۹۱۹۴۸-۵-۱
فروست: آشنائی با ذخائر؛۲
توضیح: عکس.